zatrzymać się


zatrzymać się
Czas zatrzymał się w miejscu zob. czas 7.
(Gdzieś) czas się zatrzymał zob. czas 10.
Ktoś zatrzymał się jak wryty zob. wryć.
Zatrzymać się w pół drogi zob. droga 34.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zatrzymać (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zatrzymywać (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}czas stanął [zatrzymał się] (w miejscu) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymywać się – zatrzymać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przestawać się poruszać (iść, biec, jechać, toczyć się, przesuwać itp.) w jakimś kierunku; stawać w miejscu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Autobus zatrzymał się na przystanku. Zatrzymać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stanąć [zatrzymać się] jak wryty — {{/stl 13}}{{stl 7}} stanąć, zatrzymać się nagle ze zdziwienia, strachu, zdumienia na widok czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przerażony widokiem stanął jak wryty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymywać (się) – zatrzymać (się) w pół drogi — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie doprowadzić zaczętej pracy do końca; wstrzymywać ją w zaawansowanej postaci : {{/stl 7}}{{stl 10}}Śmierć profesora zatrzymała w pół drogi prace nad nową szczepionką. Chciał osiągnąć sukces, ale zatrzymał się w pół drogi.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymać — dk I, zatrzymaćam, zatrzymaćasz, zatrzymaćają, zatrzymaćaj, zatrzymaćał, zatrzymaćany zatrzymywać ndk VIIIa, zatrzymaćmuję, zatrzymaćmujesz, zatrzymaćmuj, zatrzymaćywał, zatrzymaćywany 1. «powściągnąć kogoś, coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić… …   Słownik języka polskiego

  • rozkraczać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozkraczać sięam się, rozkraczać sięa się, rozkraczać sięają się {{/stl 8}}– rozkraczyć się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, rozkraczać sięczę się, rozkraczać sięczy się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uwsteczniać się – uwstecznić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się wstecznym, zacofanym, zatrzymać się w rozwoju; cofać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uwstecznić się w poglądach, opiniach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zahaczyć się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zahaczać się {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zahaczyć się II {{/stl 13}}{{stl 33}} znaleźć sobie tymczasową pracę lub mieszkanie; zatrzymać się gdzieś na jakiś czas :{{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • osadzić się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}osadzać się {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}osadzić się II {{/stl 13}}{{stl 33}} gwałtownie zatrzymać się :{{/stl 33}}{{stl 10}}Konie osadziły się przed bramą. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymywać się — Czas zatrzymał się w miejscu zob. czas 7. (Gdzieś) czas się zatrzymał zob. czas 10. Ktoś zatrzymał się jak wryty zob. wryć. Zatrzymać się w pół drogi zob. droga 34 …   Słownik frazeologiczny